پرتال جامع کتاب ایران

  نرم افزارهای مورد نیاز


دانلود نرم افزار internet download manager
دانلود IDM
نرم افزار مدیریت دانلود فایل
دانلود مرورگر mozila firefox
دانلود Firefox
مرورگر وب سایت امن و قدرتمند
دانلود نرم افزار foxit reader
دانلود Foxit reader
مشاهده فایل های PDF
دانلود نرم افزار WinRAR
دانلود WinRAR
نرم افزار مدیریت فایل های زیپ شده
f
call
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر
بخش (*)
ورودی نامعتبر
توضیحات (*)
ورودی نامعتبر
  قابل توجه ناشران و نویسندگان محترم ، چنانچه کتاب شما به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده و یا از وجود و انتشار آثار خود در این پایگاه اینترنتی رضایت ندارید آتی بوک را در جریان بگذارید تا نسبت به حذف کتاب مورد نظر اقدام شود. تماس با ما
پرتال جامع کتاب ایران

به منظور دسترسی به منابع وب سایت لطفا عضو آتی بوک شوید


آتی بوک(پرتال جامع کتاب ایران) ، انواع کتاب الکترونیک را در شش شاخه اصلی به شرح ذیل فراهم نموده است
کتاب فارسی

کتاب خارجی

مجله خارجی

کتاب صوتی

کتاب موبایل

مقاله بین المللی

کیف پول شما

حساب کاربری شما

Download | دریافت فایل

Updated for its Seventh Edition, Principles of Ambulatory Medicine is the definitive reference for all clinicians caring for adult ambulatory patients. It provides in-depth coverage of the evaluation,management, and long-term course of all clinical problems addressed in the outpatient setting. A major focus is on preventive care, grounded in excellent patient-physician communication. This edition features increased coverage of preventive care, particularly the impact of genetic testing as a disease predictor. For easy reference, the book is organized by body system and each chapter begins with an outline of key topics. References to randomized controlled clinical trials, meta-analyses, and consensus-based recommendations are boldfaced.

Download | دریافت فایل

From the lid to the optic nerve of both mechanical and nonmechanical trauma, this unique book, edited by a world-recognized authority in the field, covers all aspects of ophthalmic trauma. Coverage incorporates cutting-edge approaches, such as temporary keratosprosthesis, artificial iris diaphragm, and prophylactic retinectomy. This book explains and answers not simply the when, the what, and the how, but also the why. The user-friendly format, including many tables, flowcharts and illustrations, allows readers to quickly find the information they need. In addition, all chapters are written using standardized ocular traumatology terminology.  


از درب به عصب بینایی هر دو تروما و برش نمی، این کتاب منحصر به فرد، ویرایش شده توسط یک مقام شناخته شده جهان در این زمینه، را پوشش می دهد همه جنبه های ترومای چشمی. پوشش شامل روش های برش، لبه، مانند keratosprosthesis موقت، دیافراگم عنبیه مصنوعی، و retinectomy پیشگیری. این کتاب نه تنها زمانی که، چه چیزی، چه و چگونه است، اما همچنین به همین دلیل. توضیح می دهد و پاسخکاربر پسند فرمت، از جمله بسیاری از جداول، فلوچارت و تصاویر، اجازه می دهد تا خوانندگان را به سرعت پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز. علاوه بر این، تمام فصل ها با استفاده از اصطلاحات تروما چشم استاندارد نوشته شده است.  

Download | دریافت فایل

Leading academic and pharmaceutical researchers and clinicians from many disciplines synthesize and summarize current clinical and basic knowledge concerning abnormal growth of blood vessels in the eye, the cause of major neovascular eye diseases. The authors also identify and assess the most promising approaches with potential for commercial exploitation and discuss the challenges encountered in developing therapeutics for ocular neovascular diseases. Highlights include illuminating chapters on gene therapy and novel drug delivery systems and excellent summaries of the newest therapeutic approaches.  


پیشرو محققان دانشگاهی و دارویی و پزشکان بسیاری از رشته ساخت و خلاصه دانش بالینی و عمومی فعلی در مورد رشد غیر طبیعی عروق خونی در چشم، علت بیماریهای مهم چشم نئوواسکولار. نویسندگان همچنین شناسایی و ارزیابی شیوه های بسیاری با پتانسیل برای بهره برداری تجاری و بحث در مورد چالش ها مواجه می شوند در حال توسعه درمان برای بیماری عروق جدید چشم. نکات برجسته شامل فصل های روشن در ژن درمانی و سیستمهای دارورسانی جدید و خلاصه بسیار عالی از جدیدترین روش های درمانی.  

Download | دریافت فایل

The 8 recurring volumes of the "Essentials in Ophthalmology" series cover the most recent developments in one of eight subspecialties in Ophthalmology. With four volumes published per year, each subspecialty is newly visited every 24 months, with a distinct focus on recent developments. By bridging the gap between original research and medical textbooks, the transfer of this developing knowledge into daily practice is greatly enhanced.


جلد کتاب دوره ای از "ملزومات در چشم پزشکی" مجموعه ای پوشش تحولات اخیر در یکی از هشت تخصصی بهصورت در چشم پزشکی. با چهار جلد منتشر شده در هر سال، هر فوق تخصصی است که به تازگی در هر 24 ماه تعداد بازدید، با تمرکز مشخص بر تحولات اخیر. توسط پل زدن شکاف میان پژوهش و کتاب های درسی پزشکی، انتقال این دانش در حال توسعه را به عمل روزانه تا حد زیادی افزایش یافته است.

Download | دریافت فایل

The Handbook of Liver Disease, 3rd Edition, by Drs. Lawrence S. Friedman and Emmet B. Keeffe, gives you quick reference to the most recent diagnostic and treatment options for patients with liver disorders. International authorities share the latest clinical findings and procedures to help you expertly manage illnesses like hepatitis B and C and hepatocellular carcinoma, as well as apply new practices like genetic testing, noninvasive imaging techniques, and so much more. Quickly access updated information on all aspects of liver disease including new drugs, therapy trials, and post-transplant conditions with this full-color, templated edition-in print and online at www.expertconsult.com. Expedite diagnostic and therapeutic decision making with a highly templated outline format that uses full-color illustrations, tables, algorithms and figures, key point boxes, and alert symbols to present information at a glance. Apply some of the latest treatments for liver disease including the role of pretreatment IL28B testing for patients with hepatitis B and C; radiofrequency ablation and sorafenib in cases of hepatocellular carcinoma; the use of the drug rifaximin to treat hepatic encephalopathy; and much more. Make optimal use of genetic testing to assess your patients' risk of metabolic liver disease and to personalize treatment regimens for chronic hepatitis C.


راهنمای کبد، نسخه 3، دکتر. لارنس S. فریدمن و مورچه B. Keeffe، به شما می دهد مرجع سریع به گزینه های تشخیصی و درمانی جدید ترین برای بیماران مبتلا به اختلالات کبدی است. مقامات بین المللی از آخرین یافته های بالینی و روش برای کمک به شما ماهرانه مدیریت بیماری ها مانند هپاتیت B و C و سرطان کبد، و همچنین اعمال شیوه های جدید مانند آزمایش ژنتیک، تکنیک های تصویر برداری غیر تهاجمی، و خیلی بیشتر به اشتراک بگذارید. دسترسی سریع به اطلاعات در تمام جنبه های بیماری های کبدی از جمله داروهای جدید، آزمایش های درمانی، و شرایط پس از پیوند با این تمام رنگی، ازقالب نسخه در چاپ و آنلاین در www.expertconsult.com به روز شد. تسریع در تصمیم گیری تشخیصی و درمانی با فرمت رئوس مطالب بسیار templated آن است که با استفاده از تصاویر تمام رنگی، جداول، الگوریتم و ارقام، جعبه نکته کلیدی، و نماد هشدار به ارائه اطلاعات در یک نگاه. درخواست برخی از آخرین درمان برای بیماری های کبدی از جمله نقش تست IL28B قبل برای بیماران مبتلا به هپاتیت B و C؛ فرسایش بسامد رادیویی و سورافنیب در مورد از انواع سرطان هپاتوسلولار. استفاده از rifaximin مواد مخدر برای درمان انسفالوپاتی کبدی. و خیلی بیشتر. استفاده بهینه از آزمایش ژنتیکی برای ارزیابی خطر ابتلا به بیمار خود را بیماری کبدی سوخت و ساز و به فرد درمان برای هپاتیت C. مزمن

Download | دریافت فایل

Authoritative new text from the experts in GI population studies This book covers both key methodological issues and the most important information in the field, disease by disease. It focuses on population-based information and studies looking at principles and approaches to diagnosis and treatment of diseases. GI Epidemiology brings together world authorities in multiple disciplines for the very first time, to create one clear and comprehensive source. The bulk of the chapters are divided into two parts, covering methodological issues and the epidemiology of specific GI diseases. Each chapter begins with a list of key points, followed by a review written in a clear and simple style. The methodologic chapters cover evidence-based medicine, meta-analysis, systematic reviews, genetic and molecular epidemiology, clinical trials, questionnaire design, and health economics. The disease-specific chapters note the current gaps in knowledge and suggest areas for further study. GI Epidemiology serves as both a useful refresher and a reliable reference on the methods and techniques used in epidemiological studies for consultants and researchers in gastroenterology. It is also an invaluable tool for fellows/trainees in gastroenterology, candidates for recertification in the combined disciplines of gastroenterology, pediatric gastroenterology and colorectal surgery, and anyone completing MPH training.


متن معتبر جدید از کارشناسان در مطالعات جمعیت GI این کتاب درباره روش شناسی کلیدی و مهم ترین اطلاعات در این زمینه، بیماری های بیماری را پوشش می دهد. آن را در اطلاعات و مطالعاتی که در اصول مبتنی بر جامعه متمرکز است و روشهای تشخیص و درمان بیماری ها. GI اپیدمیولوژی با هم به ارمغان می آورد مقامات جهان در رشته های متعدد برای اولین بار، برای ایجاد یک منبع روشن و جامع. بخش عمده ای از فصل را به دو بخش تقسیم شده است، پوشش مسائل روش شناختی و اپیدمیولوژی بیماری های GI خاص. هر فصل با یک لیست از نکات کلیدی، پس از بررسی نوشته شده در سبک روشن و ساده آغاز می شود. فصل روش شناسی مبتنی بر شواهد پزشکی، تحلیل، بررسی سیستماتیک، اپیدمیولوژی ژنتیک و مولکولی، مطالعات بالینی، طراحی پرسشنامه، و اقتصاد سلامت را پوشش میدهد. فصل های خاص بیماری توجه داشته باشید که شکاف فعلی در دانش و مناطق نشان می دهد برای مطالعه بیشتر. GI اپیدمیولوژی به عنوان یک یادآوری مفید و مرجع قابل اعتماد در مورد روش ها و تکنیک ها در مطالعات اپیدمیولوژیک برای مشاوران و محققان در بخش گوارش استفاده می شود عمل می کند. این نیز یک ابزار ارزشمند برای همراهان / کارآموزان در بخش گوارش، نامزدها برای جواز مجدد در رشته ترکیبی از گوارش، گوارش اطفال و جراحی کولورکتال، و هر کسی از تکمیل آموزش MPH.

Download | دریافت فایل

While usually not life threatening, headaches can be debilitating. And they are often a symptom more serious conditions. With pictures obtained from PET, CT, MRI, and other modern imaging techniques An Atlas of Headache presents full color illustrations and a clinician's review on the diagnosis and treatment of all forms of headaches. It provides you with a complete and comprehensive picture of the state-of-the-art in this field. This atlas approaches the problem of headache from a visual perspective that makes the complaint easier to understand and treat. It covers primary headaches such as migraine, tension-type, and cluster headaches and secondary headaches such as those associated with brain tumors, aneurysms, CNS infections, and HIV. With its clear coverage, easy-to-use organization, and extensive illustrations, An Atlas of Headache gives you the information you need to diagnose and treat headaches quickly and easily.


در حالی که معمولا تهدید کننده زندگی، سردرد می تواند ناتوان کننده. و آنها اغلب یک علامت شرایط جدی تر می باشد. با تصاویر به دست آمده از PET، CT، MRI، و دیگر تکنیک های تصویر برداری مدرن اطلس سردرد ارائه تصاویر پر رنگ و بررسی پزشک در تشخیص و درمان تمام انواع سردرد. این شما را فراهم می کند با یک تصویر کامل و جامع از دولت از هنر در این زمینه. این اطلس به این مشکل سردرد از دیدگاه بصری است که باعث می شود شکایت آسان تر به درک و درمان. این بخش شامل سردرد مانند میگرن، سردرد تنشی و سردرد خوشه ای و سردرد ثانویه مانند کسانی که در ارتباط با تومورهای مغزی، آنوریسم، عفونت CNS، و HIV. با پوشش شفاف، آسان برای استفاده از سازمان، و تصاویر گسترده، اطلس سردرد به شما می دهد اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص و درمان سردرد به سرعت و به آسانی.

Download | دریافت فایل

Based on Dr. Wright’s classic major reference, Handbook of Pediatric Neuroophthalmology outlines the latest findings in diagnosing children's eye diseases and their treatment options. Distilling the essentials of ocular manifestations of pediatric neuroophthalmologic disorders and diseases into a portable, complete and authoritative pocket reference, this handbook offers a complete picture of how to best treat pediatric patients. Specifically, the introductory chapters on the specifics of pediatric ophthalmology (embryology, post-natal development and the pediatric exam) will help newcomers to pediatric practice fully grasp the subtle differences in pediatric care. The chapters are written by leading experts in the field and are presented in a user-friendly format, relying on heavily illustrated in color plates, clinically helpful tables, charts, and decision-making guidelines. This approach will enable the practitioner (whether speciageneralist) to make the most accurate diagnosis and choose the most effective treatment option.


بر اساس مرجع بزرگ کلاسیک دکتر رایت ، کتاب کودکان چشم و بیماریهای سیستمیک به تشریح آخرین یافته ها در تشخیص بیماری های چشم کودکان و درمان آنها . تقطیر ملزومات تظاهرات چشمی از اختلالات سیستمیک و بیماری را به یک مرجع جیبی قابل حمل، کامل و معتبر ، این کتاب ارائه می دهد تصویر کاملی از اینکه چگونه به بهترین درمان کودکان بیمار . به طور خاص، فصل مقدماتی در ویژگی های چشم پزشکی کودکان ( جنین شناسی ، توسعه پس از زایمان و امتحان اطفال ) کمک خواهد کرد که تازه واردان به عمل اطفال به طور کامل درک تفاوت های ظریف در مراقبت از کودکان . فصل ها توسط کارشناسان برجسته در این زمینه نوشته شده است و در قالب کاربر پسند ارائه شده است، با تکیه بر صفحات به شدت مصور رنگی ، جداول بالینی مفید ، نمودارها، و دستورالعمل های تصمیم گیری . این روش پزشک را قادر خواهد ساخت ( اعم از متخصص یا عمومی ) به تشخیص دقیق ودرمان موثر ترین را انتخاب کنید....

Download | دریافت فایل

Every surgeon who carries out rhinoplasty procedures will learn a great deal from this book. The beginner is guided through the performance of a standard rhinoplasty operation that can be expanded to incorporate the described advanced techniques as experience is gained. Here, the emphasis is on the routine case that is too frequently overlooked in favor of the esoteric. For the already proficient surgeon, on the other hand, the latest breakthroughs in the management of difficult cases, such as saddle nose, skin sleeve problems, and dorsal grafting, are clearly depicted. When appropriate, approaches developed exclusively by the author are presented. The lucid text is complemented by a wealth of color figures.


هر جراحی که انجام روشهای جراحی بینی یک مقدار زیادی از این کتاب یاد بگیرند.مبتدی است از طریق عملکرد یک عملیات استاندارد جراحی بینی است که می تواند گسترش یافته است به ترکیب تکنیک های پیشرفته به عنوان تجربه به دست آورده هدایت. در اینجا، تاکید بر مورد معمول است که بیش از حد اغلب به نفع باطنی نادیده گرفته شده است. برای جراح در حال حاضر مهارت، از سوی دیگر، از آخرین پیشرفت در مدیریت از موارد دشوار است، مانند بینی زین، مشکلات آستین پوست و پیوند پشتی، به وضوح به تصویر کشیده. در زمان مناسب، روش منحصرا توسط نویسنده در حال توسعه ارائه شده است. متن شفاف است که توسط تعداد زیادی از چهره های رنگ کامل می شود.

Download | دریافت فایل

In summarizing current insights and controversies over concussions in athletics, this book makes the vital point that symptom resolution does not necessarily mean injury resolution. Research shows that dysfunctional pathways continue for extended periods even after a minor concussion. Until the consequences of short-term perturbations and long-term residual brain dysfunctions are better understood, concussions must be treated with respect and given a higher priority for continued research activity.

Download | دریافت فایل

This timely handbook provides practical information and evidence-based findings on the most effective and current prevention interventions and programmes available regarding adult emotional, mental health, and social problems. Each innovative chapter summarizes the problem, addressing trends, incidence, and risk factors; describes effective prevention interventions; and discusses practice and policy implications, as well as areas for future research. An exceptional resource for practitioners, researchers, and students alike, the Handbook of Preventive Interventions for Adults is an important addition to the mental health field.

Download | دریافت فایل

The gold-standard physical medicine and rehabilitation text is now in its Fourth Edition—with thoroughly updated content and a more clinical focus. More than 150 expert contributors—most of them new to this edition—address the full range of issues in contemporary physical medicine and rehabilitation and present state-of-the-art patient management strategies, emphasizing evidence-based recommendations. This edition has two separate volumes on Physical Medicine and Rehabilitation Medicine. Each volume has sections on principles of evaluation and management, management methods, major problems, and specific disorders. Treatment algorithms and boxed lists of key clinical facts have been added to many chapters.

Download | دریافت فایل

جیمز آلن، ناشر کتاب تو همانی که می اندیشی، آن را اثری سرشار از مفهوم راستین، اقتدار و سحر و جادو می خواند. تو همانی که می اندیشی نزدیک صد سال تمام کتابی پرفروش بوده است. تو همانی که می اندیشی با استواری هر چه تمام تر به اثبات رسانده است که با وجود جثۀ کوچکش در زمینۀ تحول خویشتن یا خودیاری، ابزاری نیرومند بوده است. شاید به این دلیل که همواره می توان حقیقت را به زبانی ساده گفت، اما چون حقیقت بر زبان آید تأثیرش شگفت و شگرف و ژرف خواهد بود. اندیشه و قصد مادامی که اندیشه به قصد نپیوسته باشد، هیچ توفیق هوشمندانه ای به دست نمی آید. اکثریت مردم اجازه می دهند که پیوسته اندیشه بر اقیانوس زندگی شناور باشد. بی هدفی شرارت است، و آن کس که خواهان فاجعه و نابودی نیست، نباید بی مقصد پیش براند. آنان که در زندگی شان قصدی کانونی ندارند، دستخوش نگرانی ها و ترس ها و مشکلات و ترحم به حال خود می شوند، که جمیعاً نشانه های سستی است – که قطعاً مانند گناهان سنجیده و برنامه ریزی شده – (اگرچه در مسیری متفاوت) به شکست و ناکامی وپ بدبختی و فقدان می انجامد، زیرا سستی نمی تواند در کائناتی محاط در قدرت بقا یابد. آدمی باید قصدی مشروع را در دلش محفوظ نگاه دارد، و عزم به انجام دادنش کند. باید این قصد را نقطۀ کانونی اندیشه هایش سازد. این قصد می تواند سیمای آرمانی معنوی یا هدفی دنیوی – بسته به طبیعت انسان در لحظۀ موجود – به خود بگیرد. هر چه که هست، آدمی باید پیوسته نیروهای اندیشه اش را بر هدفی که برگزیده است متمرکز کند. باید این قصد را وظیفۀ متعالی خود، و خویشتن را وقف حصول آن کند، و نگذارد اندیشه هایش در خیالات و آرزوها و رؤیاهای جانبی و پراکنده پرسه بزند. این است آن شاهراهی که به خویشتن داری و تمرکز راستین می انجامد. حتی اگر بارها و بارها در به انجام رساندن قصدش شکست بخورد (و مادامی که بر سستی اش غلبه نکرده است باید نیز چنین باشد)، نیروی منش حاصل معیار کامیابی راستین او خواهد بود، و نقطۀ آغازی تازه برای اقتدار و پیروزی آتی او. آنان که برای ادراک قصدی عظیم آماده نیستند، باید اندیشه ها را بر انجام دادن بی نقص وظیفه شان – هر اندازه نیز که ناچیز بنماید – متمرکز سازند. تنها به این شیوه اندیشه ها می توانند جمع و متمرکز شوند، و عزم و نیرو پرورش یابد. با این کار، هیچ چیز نیست که به سرانجام نرسد.

 

 

Download | دریافت فایل

تجسم خلاق آگاهانه يعني اين فرايند كه : به جاي انديشه ها و تصاوير منفي يي كه ( بيماري زا ) هستند، براي ارتباط با جسم، تصاوير و انديشه هاي مثبت و سازنده بيافرينيم .مجموع سه ركن 1- آرزو 2- باور – 3- پذيرش را نيت مي خوانيم .زماني كه اجازه داديد فقط باشيد ودنيا نيز باشد و نكوشيد كه چيزي را عوض كنيد، ناگهان در مي يابيد كه شما خيلي هم عالي هستيد در واقع بهترين احساس به شما دست مي دهد . مي بينيد كه كه خود پيشاپيش سراسر زندگي خويش را آفريده ايد و همچنان هر تجربه اي را كه برايتان روي مي دهد مي آفرينيد.

مباحث انجمن

حدود 3 ماه قبل 0 725
با سلام من می خواستم بدونم آیا امکانش هست که کتاب هایی که آژانس های مسافرتی در اختیار دارند برای کشور های مختلف ( به ت...
حدود 5 ماه قبل 0 1090
باسلام متشکر از سایت خوب و مفید شما در بخش کتاب صوتی : سمینار خشم و عصبانیت (دکتر فرهنگ هلاکویی) درپارت دوم قسمت دوم...
حدود 7 ماه قبل 0 1220
سلام ممنون میشم اگه کتاب the elephant of surprise رو که نویسندش brent hartinger هستش رو برای دانلود بزارید...
حدود 10 ماه قبل 0 1576
Draping for Apparel Design by Helen Joseph-Armstron Swatch Reference Guide for Fashion Fabrics by Deborah Young Fabri...
حدود 1 سال قبل 0 1782
سلام و خسته نباشید به مسئولین سایت. میخواستم این کتاب رو برای دانلود بذارید. توی اینترنت گشتم اما نتونستم پیدا کنم برای...
حدود 1 سال قبل 1 2197
با سلام و عرض خسته نباشید به مدیر محترم سایت لطفا کتاب زیر را برای دانلود قرار دهید: The SketchUp Workflow for Archite...
حدود 1 سال قبل 0 2235
سلام . من خیلی دلم می خواد فایل صوتی کتاب Liaisons رو داشته باشم....
حدود 1 سال قبل 1 2840
سلام. من خیلی وقته که دنبال این کتاب ها میگردم و به نتیجه ای نرسیدم. نویسنده ی این کتاب ها troy stetina هست و میخواستم د...
حدود 1 سال قبل 4 2931
سلام. وقت بخیر. بنده در خواست دو کتاب را دارم و اگر در آرشیون سایت موجود نمی باشد. راهی برای تهیه ی آنها لطفا برایم مشخص...
حدود 1 سال قبل 2 3556
سلام ممنون می شوم که زحمت تهیه این کتاب را بکشید: The New Quantum Universe (Revised and Updated Edition) by Tony Hey ...

فعالیت کاربران

Hamed - یک نظز اضافه کرد در کتاب صوتی : به سوی کامیابی
سلام و متشکر از اپلود این کتاب عالی. اما یک سوال جلد دوم و سوم بصورت صوتی هست؟ لطفا بگذارید
سلام لینک مشکل داره ناقص دانلود میشه
losas - یک نظز اضافه کرد در کتاب : Ancient Cities: The Arc...
سایت محشری دارین... واقعا دستتون درد نکنه... فوق العاده هست...فوووووووووووق العاده
مرتضی کیشانی - یک نظز اضافه کرد در کتاب : Handbook of Parametric ...
عزیز حتما توی وارد کردن اظلاعات در سایت اشتباهی رخ داده، من منابعی رو توی این سایت دانلود کردم که هم...
با سلام واقعا ناراحت شدم که سایت خوبی مثل شما هم برای جذب کاربر از دروغ استفاده میکنه. نوشتید کتاب س...
ali - یک نظز اضافه کرد در کتاب : Handbook of Parametric ...
با سلام واقعا ناراحت شدم که سایت خوبی مثل شما هم برای جذب کاربر از دروغ استفاده میکنه. نوشتید کتاب س...
ممنون از سایت خوبتون
سلام من نمیتونم برنامه رو بعد از سیو باز نمیشه لطفا توضیح بدید من باید چطور دانلود کنم ضضمنن من فقط ...
سلام آقا نمیشه یک سری نکات رسمی واسه یک سایت که دومین "آی آر" داره رعایت بشه ؟ مثلا راوی لحجه نداشت...
خيلى ممنون از كمك هاى شما.

محبوب ترین مطالب

media/k2/items/cache/d213f0a1618fd1a9c5668cbddfc83566_L.jpg
این کتاب با شیوه عملی و عمیقی مخاطبین خود را راهنمایی می‌نماید تا هویت حقیقی خویش را از میان ...
media/k2/items/cache/06e9a5d2f10dcf2487f032355c6a556d_L.jpg
سمینار 50 باید و نباید زندگی زناشویی در مورد موادر زیر میباشد: 1- خانواده چیست؟ 2- زندگی و زندگی ...
media/k2/items/cache/f87c9580c1bcbc6d8f35c504ee58bc7a_L.jpg
این مجموعه شامل بررسی دقیق و ریز بینانه مقوله خشم و عصبانیت و اثرات آن بر زندگی انسان و راه حل هایی ...
media/k2/items/cache/fa24f9745ef1d31206ce1973dbde487b_L.jpg
Joanne Chang نویسنده کتاب “آرد” هنگام تحصیل در دانشگاه کشف کرد که هیچ چیز مانند پخت شیرینی او را ...
media/k2/items/cache/6d89cca5cadb132a55db6d93cfaf5524_L.jpg
تجسم خلاق آگاهانه يعني اين فرايند كه : به جاي انديشه ها و تصاوير منفي يي كه ( بيماري زا ) هستند، ...
media/k2/items/cache/4b0270a74c5b26d43744f865ce7eb2b3_L.jpg
روزگاري جواني هوشمند مي‌زيست كه مي خواست دولتمند شود. او به ستارة بخت خود اعتقاد نداشت. آكنده از ...
media/k2/items/cache/4963dc3efdc429d22dc01efe09f9de84_L.jpg
تعریف و یا به شکلی توضیح شخصیت. چگونگی شکل گیری شخصیت و سپس رشد شخصیت و به علاوه سخنانی بسیار پر ...
media/k2/items/cache/2c488b17328922fc8cfff9afffbd9fdf_L.jpg
این کتاب شامل دستور پخت ۵۰۰ بیسکویت متنوع و ترد و خوش‌مزه است. همچنین شامل دستور پخت بیسکویت‌های ...
media/k2/items/cache/2910b9a0444137dcb0370ef6664fc36d_L.jpg
اثر حاضر ، ترجمه و بازگردان مهج الدعوات و منهج العنایات و المجتنی من الدعاء المجتبی سید بن طاووس ...
media/k2/items/cache/1525a222001d3016e39498a1912699ab_L.jpg
چرا زنان و مردان از هم جدا مي‌شوند؟ .بسياري از اوقات به دليل فشار اطرافيان ازدواج از ابتدا اشتباه و ...

خبرنامه پیامکی

به منظور اطلاع رسانی از اخبار ، تخفیفات و تازه های آتی بوک دسته و مشخصات خود را وارد نمایید.

ما با در ارتباط باشید

شماره پشتیبانی و سفارشات : 09381900527

سامانه پیام کوتاه : 30001220777724

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه پیام کوتاه با ما در میان بگذارید

به شبکه اجتماعی ما بپیوندید

www.fb.com/atibook