پرتال جامع کتاب ایران

  نرم افزارهای مورد نیاز


دانلود نرم افزار internet download manager
دانلود IDM
نرم افزار مدیریت دانلود فایل
دانلود مرورگر mozila firefox
دانلود Firefox
مرورگر وب سایت امن و قدرتمند
دانلود نرم افزار foxit reader
دانلود Foxit reader
مشاهده فایل های PDF
دانلود نرم افزار WinRAR
دانلود WinRAR
نرم افزار مدیریت فایل های زیپ شده
f
call
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر
بخش (*)
ورودی نامعتبر
توضیحات (*)
ورودی نامعتبر
  قابل توجه ناشران و نویسندگان محترم ، چنانچه کتاب شما به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده و یا از وجود و انتشار آثار خود در این پایگاه اینترنتی رضایت ندارید آتی بوک را در جریان بگذارید تا نسبت به حذف کتاب مورد نظر اقدام شود. تماس با ما
پرتال جامع کتاب ایران

آتی بوک(پرتال جامع کتاب ایران) ، انواع کتاب الکترونیک را در شش شاخه اصلی به شرح ذیل فراهم نموده است
کتاب فارسی

کتاب خارجی

مجله خارجی

کتاب صوتی

کتاب موبایل

مقاله بین المللی

کیف پول شما

حساب کاربری شما

Download | دریافت فایل

Herbal Products: Toxicology and Clinical Pharmacology, Second Edition builds on the informative foundation laid by its predecessor. This fully revised and expanded second edition boasts more than 200 new references that document efficacy studies and adverse effects and four new chapters devoted to dietary products. Practitioners and researchers will find that this volume is a comprehensive resource for objective clinical information.  


محصولات گیاهی: سم شناسی و فارماکولوژی بالینی، چاپ دوم ایجاد شده در پایه و اساس آموزنده گذاشته شده توسط سلف خود. این ویرایش دوم به طور کامل تجدید نظر شده و گسترش یافته است دارای بیش از 200 منابع جدید است که سند مطالعات اثر بخشی و عوارض جانبی و چهار فصل جدید اختصاص داده شده به محصولات غذایی. پزشکان و محققان را پیدا خواهد کرد که این حجم یک منبع جامع برای اطلاعات بالینی هدف است.  

Download | دریافت فایل

Herbal Products: Toxicology and Clinical Pharmacology, Second Edition builds on the informative foundation laid by its predecessor. This fully revised and expanded second edition boasts more than 200 new references that document efficacy studies and adverse effects and four new chapters devoted to dietary products. Practitioners and researchers will find that this volume is a comprehensive resource for objective clinical information.  


محصولات گیاهی: سم شناسی و فارماکولوژی بالینی، چاپ دوم ایجاد شده در پایه و اساس آموزنده گذاشته شده توسط سلف خود. این ویرایش دوم به طور کامل تجدید نظر شده و گسترش یافته است دارای بیش از 200 منابع جدید است که سند مطالعات اثر بخشی و عوارض جانبی و چهار فصل جدید اختصاص داده شده به محصولات غذایی. پزشکان و محققان را پیدا خواهد کرد که این حجم یک منبع جامع برای اطلاعات بالینی هدف است.  

Download | دریافت فایل

Herbal Products: Toxicology and Clinical Pharmacology, Second Edition builds on the informative foundation laid by its predecessor. This fully revised and expanded second edition boasts more than 200 new references that document efficacy studies and adverse effects and four new chapters devoted to dietary products. Practitioners and researchers will find that this volume is a comprehensive resource for objective clinical information.  


محصولات گیاهی: سم شناسی و فارماکولوژی بالینی، چاپ دوم ایجاد شده در پایه و اساس آموزنده گذاشته شده توسط سلف خود. این ویرایش دوم به طور کامل تجدید نظر شده و گسترش یافته است دارای بیش از 200 منابع جدید است که سند مطالعات اثر بخشی و عوارض جانبی و چهار فصل جدید اختصاص داده شده به محصولات غذایی. پزشکان و محققان را پیدا خواهد کرد که این حجم یک منبع جامع برای اطلاعات بالینی هدف است.  

Download | دریافت فایل

Herbal Products: Toxicology and Clinical Pharmacology, Second Edition builds on the informative foundation laid by its predecessor. This fully revised and expanded second edition boasts more than 200 new references that document efficacy studies and adverse effects and four new chapters devoted to dietary products. Practitioners and researchers will find that this volume is a comprehensive resource for objective clinical information.  


محصولات گیاهی: سم شناسی و فارماکولوژی بالینی، چاپ دوم ایجاد شده در پایه و اساس آموزنده گذاشته شده توسط سلف خود. این ویرایش دوم به طور کامل تجدید نظر شده و گسترش یافته است دارای بیش از 200 منابع جدید است که سند مطالعات اثر بخشی و عوارض جانبی و چهار فصل جدید اختصاص داده شده به محصولات غذایی. پزشکان و محققان را پیدا خواهد کرد که این حجم یک منبع جامع برای اطلاعات بالینی هدف است.  

Download | دریافت فایل

The material in this textbook on clinical ophthalmology has been revised and expanded to include developments in research and practice. Containing 357 illustrations throughout the text, it is a practical guide to the study of ophthalmology, but it embraces the ocular aspects of general diseases world-wide and basic methods of investigation and treatment where applicable. The volume features references by page and illustration number, resulting from collaboration with the authors of "Colour Atlas of Ophthalmology"; the two books contain all together an outstanding 579 illustrations (343 in colour), including 16 stereo plates.


منابع در این کتاب در چشم پزشکی بالینی است تجدید نظر شده و گسترش یافت و تحولات در پژوهش و عمل است. شامل 357 تصاویر در سراسر متن، آن را به یک راهنمای عملی برای مطالعه چشم پزشکی است، اما آن را در آغوش می گیرد جنبه های چشمی بیماری به طور کلی در سراسر جهان و روش های اساسی تحقیق و درمان که در آن قابل اجرا است. حجم ویژگی های منابع توسط صفحه و شماره تصویر، ناشی از همکاری با نویسندگان "اطلس رنگی چشم"؛ دو کتاب حاوی همه با هم برجسته 579 تصاویر (343 در رنگ)، از جمله 16 صفحات استریو.

Download | دریافت فایل

Effective wire bending techniques that are customized to each individual patient make orthodontic treatment more efficient and can reduce treatment time. In lieu of overly complicated wire bending, the author of this manual promotes precise, intuitive bending and presents the proven methods that work with any biologically compatible wire. The essential components and techniques of customized wire bending are detailed step-by-step, including trimming of casts; selection and proper manipulation of pliers; the first-order bends (in or out), second-order bends (up or down), and third-order bends (torque); and optimal methods of adjustment to be used during orthodontic treatment. In addition, the author elucidates the "fourth-order bend," which is the understanding of how to use a wire effectively to apply orthodontic force to a patient over time. Technical images and case presentations illustrate each step of the process to ensure maximum comprehension. A must-have guide for orthodontic residents and practitioners alike.


روش خم شدن سیم موثر است که به هر فرد سفارشی را درمان ارتودنسی کارآمد تر و مدت زمان درمان را کاهش دهد. به ازای خم شدن سیم بیش از حد پیچیده، نویسنده این کتابچه راهنمای کاربر ترویج دقیق، خم شدن بصری و ارائه روش های اثبات شده که با هر سیم بیولوژیکی سازگار کار می کنند. قطعات و تکنیک های سیم سفارشی خم ضروری دقیق گام به گام، از جمله پیرایش کست. انتخاب و دستکاری مناسب از انبردست. خم مرتبه اول (یا خارج)، خم مرتبه دوم (بالا یا پایین)، و خم های درجه سوم (گشتاور)؛ و روش بهینه تنظیم می شود در طول درمان ارتودنسی استفاده می شود. علاوه بر این، نویسنده روشنگر "خم مرتبه چهارم،" است که درک چگونه به استفاده از یک سیم به طور موثر اعمال ارتودنسی به بیمار در طول زمان. تصاویر فنی و ارائه صورت نشان دادن هر مرحله از این فرایند برای اطمینان از حداکثر درک. راهنمای باید، باید برای ساکنان ارتودنسی و پزشکان به طور یکسان.

Download | دریافت فایل

This latest edition of an esteemed reference is one of the most comprehensive illustrated books available of the oral and maxillofacial manifestations of diseases. The fourth edition has now been revised and further expanded to include problems with newer classes of drugs and systemic diseases. Topics include: Viral and Bacterial infections and Mycoses Neoplasms and immune disorders Endocrine, nutritional, and metabolic diseases Diseases of the blood and blood-forming organs Mental disorders Diseases of the nervous, circulatory, and respiratory systems Disorders of teeth and salivary disorders Gastrointestinal disorders and diseases of the liver Diseases of the genito-urinary system and issues regarding pregnancy and menopause Diseases of the skin and subcutaneous tissues Diseases of connective tissue, bone, and joints Congenital, developmental, and systemic disorders Chemical, pharmaceutical, and physical agents Effects of radiation Clearly organized by systems of the body, this volume is a cogent examination of the most significant pathologies with oral and maxillofacial ramifications


این آخرین نسخه از مرجع محترم یکی از جامع ترین مصور موجود از تظاهرات دهان و فک و صورت از بیماری ها است. چهارمین نسخه در حال حاضر تجدید نظر شده و بیشتر گسترش یافته است که شامل مشکلات با کلاس های جدیدتر از مواد مخدر و بیماری های سیستمیک. مباحث عبارتند از: بیماری های ویروسی و باکتریایی و میکوزهای سرطان و اختلالات سیستم ایمنی غدد درون ریز، تغذیه، و بیماری های متابولیک بیماری های خون و اندام های تشکیل دهنده خون اختلالات روانی بیماری های سیستم عصبی، گردش خون، و دستگاه تنفسی اختلالات دندان و اختلالات بزاقی اختلالات دستگاه گوارش و بیماری های کبد بیماریهای سیستم تناسلی ادراری و مسائل مربوط به بارداری و یائسگی بیماری های پوست و بافت زیر جلدی بیماری های بافت همبند، استخوان و مفاصل اختلالات مادرزادی، رشد و نمو، و سیستمیک شیمیایی، دارویی و عوامل فیزیکی اثرات تابش کاملا توسط سیستم های بدن سازماندهی شده، این حجم معاینه متقاعد کننده از آسیب های قابل توجهی با انشعابات دهان و فک و صورت است

Download | دریافت فایل

The application of evidence-based veterinary medicine (EBVM) can assist in improving and optimising the diagnosis, prognosis, control, treatment and ultimately the welfare of animals. It can also provide the user with a methodology for appropriate, patient orientated life-long, self-directed, learning. To practise evidence-based veterinary medicine we require a range of skills that we may not have. This book will explain what evidence-based veterinary medicine is and show how it can be applied to veterinary practice to improve the quality of care for patients and provide informed choices for owners. It will provide the reader with a toolkit of skills necessary to practise evidence-based veterinary medicine. The authors explain how to: · Transform information needs into a series of clinical questions that can be answered  


استفاده از دامپزشکی مبتنی بر شواهد (EBVM) می تواند در بهبود و بهینه سازی تشخیص، پیش آگهی، کنترل، درمان و در نهایت رفاه حیوانات کمک کند. همچنین می تواند کاربر را با یک روش برای مناسب، بیمار جهت گیری زندگی طولانی، خود به کارگردانی، یادگیری فراهم می کند. برای تمرین دامپزشکی مبتنی بر شواهد ما نیاز به یک طیف وسیعی از مهارت های است که ما ممکن است داشته باشد. این کتاب توضیح می دهد که چه مبتنی بر شواهد دامپزشکی است و نشان می دهد چگونه می توان آن را به عمل دامپزشکی برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران و ارائه انتخاب های آگاهانه برای صاحبان اعمال می شود. آن را به خواننده با یک جعبه ابزار از مهارت های لازم برای تمرین دامپزشکی مبتنی بر شواهد. نویسندگان توضیح دهید که چگونه به: نیاز به اطلاعات · تبدیل به یک سری از سوالات بالینی است که می تواند پاسخ  

Download | دریافت فایل

The application of evidence-based veterinary medicine (EBVM) can assist in improving and optimising the diagnosis, prognosis, control, treatment and ultimately the welfare of animals. It can also provide the user with a methodology for appropriate, patient orientated life-long, self-directed, learning. To practise evidence-based veterinary medicine we require a range of skills that we may not have. This book will explain what evidence-based veterinary medicine is and show how it can be applied to veterinary practice to improve the quality of care for patients and provide informed choices for owners. It will provide the reader with a toolkit of skills necessary to practise evidence-based veterinary medicine. The authors explain how to: · Transform information needs into a series of clinical questions that can be answered  


استفاده از دامپزشکی مبتنی بر شواهد (EBVM) می تواند در بهبود و بهینه سازی تشخیص، پیش آگهی، کنترل، درمان و در نهایت رفاه حیوانات کمک کند. همچنین می تواند کاربر را با یک روش برای مناسب، بیمار جهت گیری زندگی طولانی، خود به کارگردانی، یادگیری فراهم می کند. برای تمرین دامپزشکی مبتنی بر شواهد ما نیاز به یک طیف وسیعی از مهارت های است که ما ممکن است داشته باشد. این کتاب توضیح می دهد که چه مبتنی بر شواهد دامپزشکی است و نشان می دهد چگونه می توان آن را به عمل دامپزشکی برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران و ارائه انتخاب های آگاهانه برای صاحبان اعمال می شود. آن را به خواننده با یک جعبه ابزار از مهارت های لازم برای تمرین دامپزشکی مبتنی بر شواهد. نویسندگان توضیح دهید که چگونه به: نیاز به اطلاعات · تبدیل به یک سری از سوالات بالینی است که می تواند پاسخ  

Download | دریافت فایل

The application of evidence-based veterinary medicine (EBVM) can assist in improving and optimising the diagnosis, prognosis, control, treatment and ultimately the welfare of animals. It can also provide the user with a methodology for appropriate, patient orientated life-long, self-directed, learning. To practise evidence-based veterinary medicine we require a range of skills that we may not have. This book will explain what evidence-based veterinary medicine is and show how it can be applied to veterinary practice to improve the quality of care for patients and provide informed choices for owners. It will provide the reader with a toolkit of skills necessary to practise evidence-based veterinary medicine. The authors explain how to: · Transform information needs into a series of clinical questions that can be answered  


استفاده از دامپزشکی مبتنی بر شواهد (EBVM) می تواند در بهبود و بهینه سازی تشخیص، پیش آگهی، کنترل، درمان و در نهایت رفاه حیوانات کمک کند. همچنین می تواند کاربر را با یک روش برای مناسب، بیمار جهت گیری زندگی طولانی، خود به کارگردانی، یادگیری فراهم می کند. برای تمرین دامپزشکی مبتنی بر شواهد ما نیاز به یک طیف وسیعی از مهارت های است که ما ممکن است داشته باشد. این کتاب توضیح می دهد که چه مبتنی بر شواهد دامپزشکی است و نشان می دهد چگونه می توان آن را به عمل دامپزشکی برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران و ارائه انتخاب های آگاهانه برای صاحبان اعمال می شود. آن را به خواننده با یک جعبه ابزار از مهارت های لازم برای تمرین دامپزشکی مبتنی بر شواهد. نویسندگان توضیح دهید که چگونه به: نیاز به اطلاعات · تبدیل به یک سری از سوالات بالینی است که می تواند پاسخ  

Download | دریافت فایل

From the lid to the optic nerve of both mechanical and nonmechanical trauma, this unique book, edited by a world-recognized authority in the field, covers all aspects of ophthalmic trauma. Coverage incorporates cutting-edge approaches, such as temporary keratosprosthesis, artificial iris diaphragm, and prophylactic retinectomy. This book explains and answers not simply the when, the what, and the how, but also the why. The user-friendly format, including many tables, flowcharts and illustrations, allows readers to quickly find the information they need. In addition, all chapters are written using standardized ocular traumatology terminology.  


از درب به عصب بینایی هر دو تروما و برش نمی، این کتاب منحصر به فرد، ویرایش شده توسط یک مقام شناخته شده جهان در این زمینه، را پوشش می دهد همه جنبه های ترومای چشمی. پوشش شامل روش های برش، لبه، مانند keratosprosthesis موقت، دیافراگم عنبیه مصنوعی، و retinectomy پیشگیری. این کتاب نه تنها زمانی که، چه چیزی، چه و چگونه است، اما همچنین به همین دلیل. توضیح می دهد و پاسخکاربر پسند فرمت، از جمله بسیاری از جداول، فلوچارت و تصاویر، اجازه می دهد تا خوانندگان را به سرعت پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز. علاوه بر این، تمام فصل ها با استفاده از اصطلاحات تروما چشم استاندارد نوشته شده است.  

Download | دریافت فایل

In this exceptionally important new work, a panel of distinguished authors discusses all the latest developments in the study of ocular transporters. Focusing on the molecular characteristics, localization, and substrate specificities in various compartments of the eye, this volume discusses how transporters regulate the clarity of the cornea and lens, the movements of fluids across the ciliary epithelium and nutrients across the retinal pigment epithelium.  


در این کار فوق العاده مهم جدید، یک پانل از نویسنده شده است همه از آخرین تحولات در این مطالعه از حمل و نقل های چشمی مورد بحث. تمرکز بر روی ویژگی های مولکولی، محل، و اختصاصات سوبسترا در قسمت های مختلف چشم، در این دوره مورد بحث که چگونه حمل و نقل تنظیم وضوح قرنیه و عدسی، حرکات مایعات در سراسر اپی تلیوم مژگانی و مواد غذایی در سراسر اپیتلیوم رنگدانه ای شبکیه.  

Download | دریافت فایل

Comprehensive, yet concise and clinically oriented, this new edition brings you the very latest advances of every aspect of ocular pathology. From discussions of molecular biology and genetics, to new sections on age-related macular degeneration and complications of refractive surgery, to revised chapters, the latest imaging modalities, and so much more, this 6th edition will surely keep you on top of your field. Complementing the text is a world-renowned collection of common and unusual ocular conditions and a DVD containing valuable educational tools. Includes a world-renowned collection of one of the finest compilations of common and unusual ocular conditions available today. Uses a convenient outline format to make reference quick and easy.  


جامع و در عین حال مختصر و بالینی گرا، این نسخه جدید شما به ارمغان می آورد جدیدترین پیشرفت از هر جنبه ای از آسیب شناسی چشم. از مباحث مربوط به زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، به بخش جدید در دژنراسیون وابسته به سن ماکولا و عوارض ناشی از عمل های جراحی انکساری، به فصل تجدید نظر، آخرین روش های تصویر برداری، و خیلی بیشتر، این نسخه 6 مطمئنا شما را در بالای میدان نگه دارید. در تکمیل متن یک مجموعه مشهور جهان از شرایط چشمی معمول و غیر معمول و یک دی وی دی شامل ابزار آموزشی با ارزش است. شامل یک مجموعه مشهور جهان از یکی از بهترین تالیفات شرایط چشمی معمول و غیر معمول در دسترس است. استفاده از قالب طرح مناسب را به مرجع سریع و آسان است.  

Download | دریافت فایل

Comprehensive, yet concise and clinically oriented, this new edition brings you the very latest advances of every aspect of ocular pathology. From discussions of molecular biology and genetics, to new sections on age-related macular degeneration and complications of refractive surgery, to revised chapters, the latest imaging modalities, and so much more, this 6th edition will surely keep you on top of your field. Complementing the text is a world-renowned collection of common and unusual ocular conditions and a DVD containing valuable educational tools. Includes a world-renowned collection of one of the finest compilations of common and unusual ocular conditions available today. Uses a convenient outline format to make reference quick and easy.  


جامع و در عین حال مختصر و بالینی گرا، این نسخه جدید شما به ارمغان می آورد جدیدترین پیشرفت از هر جنبه ای از آسیب شناسی چشم. از مباحث مربوط به زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، به بخش جدید در دژنراسیون وابسته به سن ماکولا و عوارض ناشی از عمل های جراحی انکساری، به فصل تجدید نظر، آخرین روش های تصویر برداری، و خیلی بیشتر، این نسخه 6 مطمئنا شما را در بالای میدان نگه دارید. در تکمیل متن یک مجموعه مشهور جهان از شرایط چشمی معمول و غیر معمول و یک دی وی دی شامل ابزار آموزشی با ارزش است. شامل یک مجموعه مشهور جهان از یکی از بهترین تالیفات شرایط چشمی معمول و غیر معمول در دسترس است. استفاده از قالب طرح مناسب را به مرجع سریع و آسان است.  

Download | دریافت فایل

Leading academic and pharmaceutical researchers and clinicians from many disciplines synthesize and summarize current clinical and basic knowledge concerning abnormal growth of blood vessels in the eye, the cause of major neovascular eye diseases. The authors also identify and assess the most promising approaches with potential for commercial exploitation and discuss the challenges encountered in developing therapeutics for ocular neovascular diseases. Highlights include illuminating chapters on gene therapy and novel drug delivery systems and excellent summaries of the newest therapeutic approaches.  


پیشرو محققان دانشگاهی و دارویی و پزشکان بسیاری از رشته ساخت و خلاصه دانش بالینی و عمومی فعلی در مورد رشد غیر طبیعی عروق خونی در چشم، علت بیماریهای مهم چشم نئوواسکولار. نویسندگان همچنین شناسایی و ارزیابی شیوه های بسیاری با پتانسیل برای بهره برداری تجاری و بحث در مورد چالش ها مواجه می شوند در حال توسعه درمان برای بیماری عروق جدید چشم. نکات برجسته شامل فصل های روشن در ژن درمانی و سیستمهای دارورسانی جدید و خلاصه بسیار عالی از جدیدترین روش های درمانی.  

مباحث انجمن

حدود 1 ماه قبل 0 196
با سلام و عرض خسته نباشید به مدیر محترم سایت لطفا کتاب زیر را برای دانلود قرار دهید: The SketchUp Workflow for Archite...
حدود 2 ماه قبل 0 389
سلام . من خیلی دلم می خواد فایل صوتی کتاب Liaisons رو داشته باشم....
حدود 4 ماه قبل 0 584
سلام. من خیلی وقته که دنبال این کتاب ها میگردم و به نتیجه ای نرسیدم. نویسنده ی این کتاب ها troy stetina هست و میخواستم د...
حدود 5 ماه قبل 3 837
سلام. وقت بخیر. بنده در خواست دو کتاب را دارم و اگر در آرشیون سایت موجود نمی باشد. راهی برای تهیه ی آنها لطفا برایم مشخص...
حدود 5 ماه قبل 1 904
سلام ممنون می شوم که زحمت تهیه این کتاب را بکشید: The New Quantum Universe (Revised and Updated Edition) by Tony Hey ...
حدود 5 ماه قبل 1 821
سلام دوستان کسی pdf کتاب اختلاالات جنسی مسترز و جانسون رو داره؟...
حدود 5 ماه قبل 0 947
در این پست سعی داریم طریقه خرید فایل را در آتی بوک به صورت کامل توضیح دهیم. در صفحه ای که مشاهده می کنید سیستم امکان دا...
حدود 5 ماه قبل 2 836
سلام بر همگی دو کتاب زیرو ممنون میشم اگه از دوستان کسی تهیه کنه Advanced drilling engineering principles and designs IS...
حدود 6 ماه قبل 0 973
برای شارژ حساب خود بروی گزینه شارژ حساب کلیک کنید بعد از کلیک برروی این گزینه ، در سمت راست صفحه زبانه ی شارژ حسا...
حدود 6 ماه قبل 1 922
اطلاعات فوق العاده سایت شما با بی نظمی بلا استفاده شده خرید غیر ممکن فایل های فروشی اطلاعات ناقص هر فایل پاشیدگی بعضی از...

فعالیت کاربران

سلام. همراه این کتاب یک سی دی هم هست که حاوی الگوهای مندرج در کتاب هستش. آیا امکان این هست که این سی...
مدیریت آتی بوک - یک نظز اضافه کرد در کتاب صوتی : حسن کچل
سلام داستان حسن کچل فایل برای دانلود ندارد. لطفا فایل دانلود بگذارید
با سلام و عرض خشته نباشید ترجمه این کتاب یا 50 صفحه اول را در اختیار دارید. با تشکر
با عرض خسته نباشید می خواستم بدونم که فرهنگ لغت اکودیزاین تا خالا به فارسی ترجه شده یانه ؟
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود ممنون .شما بی نظیرین
مدیریت آتی بوک - یک نظز اضافه کرد در کتاب : Statistics For Dummies
سلام ترجمه فارسی این کتاب رو میشه بزاری؟ به ایمیلم خبر میدی ؟ لطفتو فراموش نمیکنم>
حاجی 10 ساله وبگردی میکنم تالا واسه هیچی نظر نداده بودم.اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین ...
با سلام در حال بررسی هستیم بزودی این مشکل را رفع خواهیم کرد با تشکر
firuz - یک نظز اضافه کرد در کتاب : Anodized!: Brilliant C...
با سلام و تشکر از سایت خیلی خوبتان. در هنگام باز کردن صفحات مختلف سایت مدتی مکث ایجاد میشود . در هنگ...

محبوب ترین مطالب

media/k2/items/cache/d213f0a1618fd1a9c5668cbddfc83566_L.jpg
این کتاب با شیوه عملی و عمیقی مخاطبین خود را راهنمایی می‌نماید تا هویت حقیقی خویش را از میان ...
media/k2/items/cache/06e9a5d2f10dcf2487f032355c6a556d_L.jpg
سمینار 50 باید و نباید زندگی زناشویی در مورد موادر زیر میباشد: 1- خانواده چیست؟ 2- زندگی و زندگی ...
media/k2/items/cache/fa24f9745ef1d31206ce1973dbde487b_L.jpg
Joanne Chang نویسنده کتاب “آرد” هنگام تحصیل در دانشگاه کشف کرد که هیچ چیز مانند پخت شیرینی او را ...
media/k2/items/cache/f87c9580c1bcbc6d8f35c504ee58bc7a_L.jpg
این مجموعه شامل بررسی دقیق و ریز بینانه مقوله خشم و عصبانیت و اثرات آن بر زندگی انسان و راه حل هایی ...
media/k2/items/cache/2c488b17328922fc8cfff9afffbd9fdf_L.jpg
این کتاب شامل دستور پخت ۵۰۰ بیسکویت متنوع و ترد و خوش‌مزه است. همچنین شامل دستور پخت بیسکویت‌های ...
media/k2/items/cache/1525a222001d3016e39498a1912699ab_L.jpg
چرا زنان و مردان از هم جدا مي‌شوند؟ .بسياري از اوقات به دليل فشار اطرافيان ازدواج از ابتدا اشتباه و ...
media/k2/items/cache/4963dc3efdc429d22dc01efe09f9de84_L.jpg
تعریف و یا به شکلی توضیح شخصیت. چگونگی شکل گیری شخصیت و سپس رشد شخصیت و به علاوه سخنانی بسیار پر ...
media/k2/items/cache/6d89cca5cadb132a55db6d93cfaf5524_L.jpg
تجسم خلاق آگاهانه يعني اين فرايند كه : به جاي انديشه ها و تصاوير منفي يي كه ( بيماري زا ) هستند، ...
media/k2/items/cache/b33b87b672d3330d8dfbe82bfa0f605f_L.jpg
Here is an entirely different kind of knot book! For the first time, here are step-by-step ...
media/k2/items/cache/9319bba24c84d8d9edf402bf20ff8909_L.jpg
"صد سال تنهایی" عنوان رمانی به زبان اسپانیایی نوشته نویسنده مشهور "گابریل گارسیا مارکز" و ترجمه ...

خبرنامه پیامکی


لطفا نام و شماره همراه خود را وارد نمایید تا از اخبار ، تخفیفات و تازه های آتی بوک مطلع شوید